User id: 9275807
This is for the Worlds we have mapped....

Player name World Might Alliance
Spunky_Monkey 455 36,957,525,378
Raizo 449 29,074,473,332 xxxxxxxxx
Azeroth 434 15,836,463,780
Apollo 415 3,487,931,464
Raizo 445 2,802,924,951
Raizo 413 1,882,596,126 Wenches and Stable Boys
Raizo 456 1,834,659,120 InSaYnE_AsYLuM
Black_Knight 431 1,779,977,844 The Black Knight
xXx 424 1,536,205,441 lil ol me
Black_Heart 432 1,368,896,052 Just Me Myself and I
Tiberius 348 1,090,909,965 Guardians Of Valor
SpunkyMonkey 429 941,419,907 YAMASHED
BlackHeart 414 579,460,413 family affairs
Rain 426 235,940,681 Retirement Home
Alligatorrrrrrr 409 151,714,350
Raizo 421 127,887,026 Manic Mayhem
Raizo 403 126,196,763 Manic Mayhem
Azrael 418 118,857,952 NAUGHTY KNIGHTS
Rain 352 83,162,971 Retirement Home
LoveMuscle 430 65,728,265
Rain 423 59,127,731
Rain 408 57,880,151 hii
xXx 366 46,393,693 lil ol me
SpunkyMonkey 411 27,138,324 We R Pendragon
Rossy 343 26,767,871 Lil Old me
Azrael 340 12,142,392 NAUGHTY KNIGHTS
LoveMuscle 375 11,648,017
CheekyMonkey 351 6,704,210 ELECTAS IMMORTALIS
CheekyMonkey 425 6,702,710 ELECTAS IMMORTALIS
Black_Heart 365 5,982,772 Just Me Myself and I
ApexPredator 443 1,576,940 SLOPPY FANIES AND BIG DlK
Rain 439 811,912
SpunkyMonkey 407 460,137 YAMASHED
LoveMuscle 406 436,525 Lone Wolfs
Tiberius 410 390,900 One Man Band
LoveMuscle 398 382,986
Apache 412 34,775
Azeroth 379 21,370
LoveMuscle 345 9,770 Halos and Horns
Raizo 341 550
Raizo 444 409
BunnyKiller 373 360
Raizo 402 350 Rough n Ready
ApexPredator 433 200
Tiberius 347 50
Alligatorrrrrrr 376 0
Azeroth 394 0
Alligatorrrrrrr 405 0
Azeroth 389 0
Alligatorrrrrrr 304 0