User id: 10279594
This is for the Worlds we have mapped....

Player name World Might Alliance
rayray555 434 80,880,635,104 Complice
rayray555 469 69,416,407,398 Bull Dragons
rayray555 460 32,828,144,715
rayray555 433 28,019,086,875
rayray555 441 19,080,420,475 La cripta
rayray555 458 16,320,780,225 Tambayan
rayray555 454 12,924,913,305
rayray555 435 10,156,676,005
rayray555 439 7,607,466,617 Dark Brotherhood
rayray555 448 7,143,396,957
rayray555 444 5,834,912,508
rayray555 456 2,667,338,255
rayray555 445 1,827,275,481 BLACKPEARL
rayray555 432 664,044,361
rayray555 411 115,117,766 web of darkness
rayray5 378 47,392,118
rayray5 352 35,654,748
rayray555 412 34,415,736
rayray555 437 20,853,672
rayray5 398 16,569,929
Rayray 362 7,101,270
rayray555 407 5,497,317
rayray555 413 4,175,144
rayray555 440 2,791,800 the expendables
rayray555 402 2,696,210
kuff 359 2,562,259
rayray555 401 1,832,116
rayray555 410 1,764,682
rayray555 409 1,370,834
rayray555 403 1,042,506 Paranormal state
rayray5 373 986,303
rayray555 443 959,714
rayray555 408 720,035
rayray5 400 615,219 Panda Knights ReUnited
rayray123 354 481,670
rayray 341 416,577
rayray555 376 403,730
rayray555 406 351,317 shadows
rayray5 399 324,458
rayray 418 304,456
rayray 340 295,584
rayray555 361 206,839
rayray555 405 145,998
rayray5 353 138,730 Storm Knights
rayray555 404 135,257 The Brotherhood of Steel
rayray555 377 128,400
rayray555 390 118,440
rayray5 349 110,411
rayray555 304 101,325 Preditors
rayray555 347 81,682
rayray555 389 58,282
rayray555 394 48,365 australian armed forces
rayray555 415 42,025
rayray555 379 12,115