User id: 2572785
This is for the Worlds we have mapped....

Player name World Might Alliance
Nordana 441 154,521,261,613 Illuminatis
Nordi 456 63,828,263,822 XXX__xxx__XXX
rnD 468 43,005,631,645
Nanye 442 5,738,640,691 los socios de la muerte
Nordana 394 1,959,472,153 BeSosZzZzZzZz
Tenanye 397 1,362,062,342 IRA INMORTAL
ArAceli 420 712,603,990 HONOR DE EMBRUJADOS
Sacharissa 392 63,057,179
Sacharissa 440 62,592,677 NiOfuNiOfa
Apaceni1j55r 421 13,569,764
ArAceli 467 8,137,389 HONOR DE EMBRUJADOS
ArAceli 452 8,065,473 HONOR DE EMBRUJADOS
Apaceni1j55r 469 5,909,696
Apaceni1j55r 449 5,907,246
ArAceli 345 5,605,607 HONOR DE EMBRUJADOS
Apaceni1j55r 362 1,969,545
Nordi 466 126,297
New 462 106,324
Nany 445 103,272
Nordi 433 100,487
LokiPeli 464 84,352
New 415 77,354
New 444 74,277
LokiPeli 454 66,967
NewCeli 395 58,990
Celixx 393 38,397
Nordico 458 23,000
Kalen 472 10,745
Boel 471 8,415