User id: 16424536
This is for the Worlds we have mapped....

Player name World Might Alliance
AKILES 470 1,021,328,775,041
ERROR 466 829,816,671,721
COMANDANTE_Z_1 471 734,968,694,769 LEGION_Z
ERROR 467 624,567,981,801 Union Hispana
ERROR 462 572,077,974,018
ERROR 468 410,642,268,828
ERROR 469 397,227,899,211 LA ULTIMA LEGION
ERROR 464 374,979,805,842
ERROR 463 215,867,884,612 INDOMABLES
ERROR 472 175,923,921,190
error 465 14,433,936,170
akkiles 456 10,230,963,766 Deathpool
tira 434 352,620,025
subzero 440 164,861,210 yo te destuire
subzero 392 53,987,136 yo te destuire
tira 441 6,872,770
akiles 435 6,021,280
akiles 304 6,000,075
akiles 439 3,777,050 Genesis Dragon
subzeiro 348 759,455 los coyotes
tira 394 302,315
katanya 460 178,950 LATINOS UNIDOS
akiles 445 177,167 HONOR Y GLORIA
akila 444 176,947 YYOOOOOOO
akit 454 176,937 YOYOYOYOY
akilesk 415 176,705 ENIGMA
rojo 402 112,878 Ekirne
tira 379 12,435
zkp 399 815
akiles 412 550
subzero 347 535
subzero 437 535
castor777 433 500
den 414 420
yukyro 458 390
subzerot 401 325
tira 389 75
diana777 443 50